Til innholdet

21.10.2020
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Effekt av luseskjørt? Det kommer an på lokaliteten

«Kjenn din lokalitet» er et relevant uttrykk å bruke dersom oppdrettere vurderer å ta i bruk luseskjørt viser en sammenstilling av tilgjengelig kunnskap gjennomført av Sintef Ocean.

Prosjekt:
901396
Del artikkel

Prosjektet SKJERMTEK som akkurat er ferdig, tar med seg kunnskap fra forskning og erfaringer fra praktisk bruk av luseskjørt gjennom de ti siste årene. Sluttrapporten viser at det er to hovedfunn fra prosjektet. Det første er at modellstudiene som er gjort samsvarer veldig bra med det en finner i feltstudier. Dette betyr at forskerne i fremtiden kan basere seg på modellstudier som er mer ressursbesparende å gjennomføre enn studier på lokalitet.

Det andre hovedfunnet er at effekten av luseskjørt avhenger av forholdene på den enkelte lokalitet. De fysiske forholdene avgjør også om miljøforholdene, for eksempel oksygennivåene, innenfor skjørtet er gode nok for fisken. Den sterke indikasjonen på at hydrografi har påvirkning på luseskjørtets effekt, viser at hydrografi er en variabel som bør undersøkes og overvåkes på lokalitetene for å få en bedre forståelse av når, og eventuelt om, det er hensiktsmessig å benytte luseskjørt.

Resultatene er sammenfattet i en sluttrapport og i en presentasjon hvor mer detaljerte resultater finnes.

Prosjektet er en del av FHFs Strategi Lakselus 2017 hvor det ble iverksatt en rekke prosjekter som hadde som målsetting å bygge mer kunnskap om forebyggende tiltak mot lakselus. Luseskjørt blir brukt av flere oppdrettere, men dokumentasjon på effekt og bruk var på den tiden mangelfull. Resultatene fra dette prosjektet vil komme både oppdretterne til gode, men også være et godt grunnlag for de som utvikler og produserer luseskjørt for å kunne gjøre forbedringer.

Akvaplan niva har nå under oppstart et nytt FHF finansiert prosjekt EFFEKTIV som skal studere hvordan rensefisk påvirkes ved bruk av luseskjørt.

keyboard_arrow_up