Til innholdet

22.10.2013

Ekstra oksygen kan være positivt for vekstraten til smolt

Tidligere studier har vist at overmetting av oksygen kan være skadelig for smolten, men ny forskning ved Høyskolen i Bergen viser at dette kanskje ikke er hele sannheten. Tilsetting av oksygen under lavt gasstrykk til 125 % oksygenmetting, gav positive effekter i produksjonen av laksesmolt i settefiskfasen.

Dette er resultater som har kommet fram i Camilla Diesen Hosfeld sitt doktorgradsarbeid ved Høyskolen i Bergen. I tillegg til å se på effekter av oksygenovermetting, ser hun også på hvordan kombinasjonen mellom overmetting av oksygen og forhøyet nivå av karbondioksid i produksjonsvannet innvirker på vekstraten og overlevelse hos laksesmolten i settefiskfasen. Doktorgradsarbeidet inngår i det nasjonale FHF - delfinansierte programmet, Linken er dessverre fjernetVannkvalitet-SmoltkvalitetLinken er dessverre fjernet. Programmet blir utført i samarbeid med en rekke forskningsinstitusjoner og er presentert for oppdrettsnæringen. Ovenstående infromasjon er hentet fra et intervju med doktoranden på nettstedet, Forskning. Direkte lenke til intervjuet med Camilla Diesen Hosfeld finner du Linken er dessverre fjernetherLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up