Til innholdet

22.10.2013

Endringer i styret

Fra 1. januar blir det gjort endringer i styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Gerhard Olsen, som representerer flåtesiden, går av som styreleder og ny styreleder blir Rolf Jørn Karlsen fra LO.

Styret i FHF sitter i en fireårsperiode og etter to år endrer man plassene internt i styret. Leif Inge Karlsen går av som 1. nestleder og plassen overtas av Jan Fredriksen, som begge representerer industri- og havbrukssiden. Ny 2. nestleder blir Janne-Grethe Strand Aasnæs fra flåtesiden, som tar over etter den nye styrelederen Rolf Jørn Karlsen. Det er Fiskeri- og kystdepartementet som utnevner styret for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Det nåværende styret sitter for perioden 2005 -2008. Styret blir som følger: Rolf Jørn Karlsen, styretleder(arbeidstakersiden) Jan Fredriksen, 1. nestleder (industri & havbrukssiden) Janne-Grethe Strand Aasnæs, 2. nestleder (flåtesiden) Grete Andreassen (arbeidstakersiden) Leif Inge Karlsen (industri & havbrukssiden) Gerhard Olsen (flåtesiden) Gro Rukan (industri & havbrukssiden)
keyboard_arrow_up