Til innholdet

22.10.2013

Engelsk utgave av miljøveileder for havbruksnæringen

Nå foreligger engelsk oversettelse av den tidligere omtalte miljøveilederen for havbruksbedrifter. Veilederen er utarbeidet av KPMG Consulting AS og finansiert av SND.

Media og opinionen setter stadig sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak. Miljøproblemer følger ikke landegrensene. En engelsk utgave av miljøveilederen "Veileder - Innføring i miljøledelse for havbruksbedrifter" er nå utarbeidet og ligger vedlagt i høyre grå meny.

Les også egen nyhet på engelsk på SNDs hjemmeside

keyboard_arrow_up