Til innholdet

22.10.2013

Evaluering av FHF

Det vil i 2006 bli satt igang en evaluering av FHF. Evalueringen vil omfatte virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond i perioden 2001 - 2004. NIFU/Step skal gjennomføre evalueringen og resultatet vil ligge klart til sommeren.

FKD arbeider med å opprette referansegruppe for evalueringen til støtte for evaluators arbeid. En slik referansegruppe vil kun være rådgivende og bestå av personer med kjennskap til ordningen eller dens samarbeidspartnere, fra næringen eller som har erfaring fra liknende ordninger eller evalueringer. Administrasjonen i FHF vil være medlem i denne gruppen som har som hovedformål å klargjøre bl.a. rammer og arbeidsformer i FHF. Det norske instituttet NIFU/Step skal gjennomføre evalueringen og har analyser av FoU-virkemidler som spesialområde. Evalueringsgruppen skal ledes av Helge Godø og instituttet er anerkjent for studier av forskning, innovasjon og utdanning. Vedlagt til høyre finner du kvalifikasjonsgrunnlaget for evalueringen.
keyboard_arrow_up