Til innholdet

22.10.2013

Evner sjømatnæringen å tilpasse seg utviklingstrekk i markedene?

Hvordan påvirker handelshindringer tilpasninger i dagens sjømatnæring? Evner næringen å nyttegjøre seg FoU? Disse og andre sentrale spørsmål vil bli belyst i en ny strategisk analyse av norsk sjømatnæring.

Målet for prosjektet er å komme opp med konkrete planer for hva som må gjennomføres for at norsk sjømatnæring skal oppfattes som en moderne næringsmiddelaktør og som en internasjonal ledende sjømatnæring.

FHF og Innovasjon Norge har bevilget inntil 2,1 mill. kr til analysen av norsk sjømatnæring og det er Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) i Bergen som skal gjennomføre prosjektet.

Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av Torbjørn Dahl (LO), Jan Skjærvø (Norges Fiskarlag) og Christen Mordal (FHL). For mer informasjon: Ragnar Tveterås (SNF), mob. 990 16 796.

keyboard_arrow_up