Til innholdet

12.08.2019
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Fôrets sammensetting påvirker fordøyelighet og opptak av astaxanthin i laks

Nytt prosjekt viser at fôrets sammensetting, stress og temperatur alle kan være med å påvirke innfarging av laksemuskel

Prosjekt:
901271
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Astaxanthin er et pigment som gir rødfarge til laksefileten. I tillegg er astaxanthin en kraftig antioksidant som er vist å ha positive effekter på kroppens forsvar mot stress og sykdom i pattedyr. Hverken laks eller andre dyr kan lage astaxanthin selv. I havet vil alger som lager astaxanthin bli spist av krepsdyr, som igjen blir spist av fisk, for eksempel laks. I oppdrett må det derfor tilsettes fargestoff i fôret til laksen.

Det har de seinere år blitt stadig vanskeligere å oppnå en tilstrekkelig god innfarging i filet i norsk lakseproduksjon, selv om fôret tilsettes nesten dobbelt så mye astaxanthin som tidligere. Det har vært flere hypoteser til hvorfor det er slik, og Nofima, med prosjektleder Trine Ytrestøyl har i et FHF-prosjekt testet noen av disse.

I prosjektet ble det testet i alt 8 ulike dietter, som varierte i innhold av marine råvarer. Det ble tilsatt ekstra fosfolipid til fôr med lavt innhold av fiskemel og -olje for å se hvordan det påvirket pigmentering. I tillegg til ulike dietter er andre faktorer testa slik som lysstyring i settefiskfasen, stress og temperatur for å se om disse påvirket pigmenteringen i laks.

For næringen det viktig å skjønne mekanismene bak problemene med redusert farge i filet Markedet ønsker en pigmentert laks, og resultatene fra dette prosjektet vil kunne bidra til å utvikle fôrkonsept for optimal innfarging under ulike miljøbetingelser samt å utvikle pigmenteringsstrategier for nye produksjonsmetoder. Denne målsettingen sammenfaller med FHFs prioriteringer innen kvalitet laksefisk.

Prosjektet har pågått siden 2016, og det er gjort tester i karforsøk, i fullskala feltforsøk i sjø samt i ulike konsepter innen settefisk som så er fulgt frem til slakt.

Marine fosfolipider viktig for opptak av astaxanthin

Resultatene fra prosjektet har dokumentert at fôrets sammensetning har betydning for opptak og omsetning av astaxanthin i laks, og at det er et samspill med temperatur. Det ble vist at fosfolipid er viktig for opptak av astaxanthin i tarmen. I lavmarine dietter var det helt avgjørende å tilsette marine fosfolipider for å sikre normal fordøyelighet av fett og astaxantin. Selv om høymarine dietter så ut til å ha et normalt opptak av fett og astaxanthin så var det ikke i disse diettene innfarging av muskel var størst. Det var i gruppene som hadde gått på lavmarin diett tilsatt fosfolipid i form av soya lecithin. Det ser ut til at fôrets sammensetning påvirker om astaxanthinet går til muskel eller brytes ned i lever først.

Temperatur påvirker

Det var mer effektiv deponering av astaxanthin ved 6°C i laksemuskel sammenlignet med ved 12oC. Ved 6oC var det også en positiv effekt på muskel pigmentering av å bruke fiskeolje i fôret sammenlignet med å bruke planteoljer. Denne effekten av fiskeolje var ikke synlig ved 12oC.

Stresset laks trenger mer astaxanthin

Prosjektet har også vist at stress øker omsetning av astaxanthin. For laks under kommersielle betingelser med mange avlusinger og sykdomsutbrudd synes ikke 50 ppm astaxanthin i fôret å være tilstrekkelig til å nå 6 mg astaxanthin per kg i filet.

Ingen forskjeller i innfarging mellom ulike settefisk produksjonsformer ved slakt

Laks som fikk ulike lysregimer i settefiskperioden og ble satt ut i sjø ved ulik størrelse hadde tidlig i sjøfasen ulik pigmentering, men ved slakt var det ikke lenger effekter av produksjonsregime.

Les mer om prosjektet og last ned sluttrapport på prosjektsidene

keyboard_arrow_up