Til innholdet

22.10.2013

Fôrseminar 25. mars

I forlengelsen av Havbrukskonferansen arrangerer FHL Havbruk og NIFES fôrseminar på Gardermoen 25.mars. Her er hovedtemaet tilgangen til fôr for norsk fiskeoppdrett.

Seminaret vil ta opp alternativer til fiskemel, vegetabilske proteinkilder, krill og rauåte, fôrets betydning for fiskens helse, produksjon av trygg og sunn sjømat basert på optimalt fôr osv.

Seminaret går over en dag, og avsluttes med en paneldebatt: Fra fjord eller jord til bord ? sluttkundeoppfatninger og forbrukerpreferanser ved bruk av alternative fôringredienser.

Seminaret er i regi av FHL havbruk og organiseres av NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning). Fiskeri- og havbruksnæringens forskningfond (FHF) bidrar med finansiering.

keyboard_arrow_up