Til innholdet

05.03.2019

Havbruk

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til prosjekt om stamfiskernæring

I produksjon av stamfisk legges grunnlaget for neste generasjon oppdrettslaks. Vi vet at helse og levedyktighet hos avkom påvirkes av hvordan foreldre og til og med tidligere generasjoner har hatt det. Hva fisken spiser vet vi har mye å si for helse.

Så formålet med utlysningen er å fremskaffe kunnskap om ernæringsbehov hos stamfisk av laks, for å sikre høy fruktbarhet og kvalitet på kjønnsproduktene og dermed optimal helse for neste generasjon.

Prosjektet skal gjennomføre forskning som skal lede til et rammeverk med anbefalinger om fôrsammensetning og fôravhengig næringsinnhold i stamfisk, rogn og plommesekkyngel. Det skal utføres analyser av alle relevante næringsstoff som skal sammenstilles med målinger av kvalitet og helse gjennom produksjonssyklus av stamfisk, som er representativ for dagens produksjonspraksis.

Prosjektet skal fremskaffe generisk kunnskap til nytte for alle interessenter innen stamfiskproduksjon, og resultatene skal være åpne og formidles fortløpende i relevante fagkanaler og media.

Les hele utlysningen her

keyboard_arrow_up