Til innholdet

22.10.2013

FHF-stipendet - søknadsfrist 15. september

Stipendordningen for studenter som tar hoved-, diplom- eller kandidatoppgave ved høgskoler/universiteter forsetter og studentene kan få stipend på inntil kr 25.000. Ordningen er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge. Neste søknadsfrist er 15. september.

Del artikkel
Forutsetningen for tildeling av stipend er at problemstillingen i oppgaven skal være relatert til fiskeri- og havbruksnæringen og i samarbeid med en bedrift eller et fartøy. Maricom, som administrerer stipendordningen, tar i mot henvendelser både fra fiskeri- og havbruksnæringen og studenter som er interessert i bedriftsrelaterte oppgaver. Ta kontakt med: Maricom, c/o Fiskeriforskning Postboks 6122, 9291 Tromsø Telefon: 91581599 E-post: maybritt.manin@maricom.no
keyboard_arrow_up