Til innholdet

14.01.2021

FHFs budsjett og prioriteringer 2021

FHFs årlige budsjett og handlingsplan er ute, den gir et tydelig bilde av prioriteringer og føringer for næringens felles FoU-investeringer

FHFs prioriteringer er tydeliggjort i den årlige handlingsplanen.

Prioriteringene er forankret i næringen gjennom bred involvering, ikke minst ved FHFs fire faggrupper.

Det er tydeliggjort prioriteringer på alle delområder som sier hvilke problemstillinger eller muligheter som er de viktigste for næringen og som må prioriteres gjennom FoU.

Prioriteringene er områder som er prioritert og der næringen må forvente resultater, enten gjennom prosjekter som er i gang eller som vil igangsette for å følge opp prioriteringen.

I handlingsplanen finner du også budsjett for 2021, der totalbudsjettet reflekterer prognose for forventet eksportverdi i 2021, som er grunnlaget for FoU-avgiften.

Du finner handlingsplan 2021 her.

keyboard_arrow_up