Til innholdet

22.10.2013

FHFs handlingsplan 2005

Handlingsplanen til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for 2005 foreligger nå. Næringen har gjennom FHFs virksomhet vist stor evne til nytenkning og omstilling.

Innenfor industri og foredling framheves særlig utvikling av markeder for ferskfisk og pre-regior filet av laks, samt pelagisk sektor. På fangstsiden er mellomlagring av fisk og energiøkonomisering gitt spesiell oppmerksomhet. I havbruk videreføres en tung innsats på fiskehelse, mens det også opprettholdes en høy innsats på ferskvannsressurser og miljøtiltak.

Dette er noe forenklet hovedprioriteringene i handlingsplanen, som inneholder en rekke flere aktiviteter, sier direktør Terje Flatøy i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Gjennom en planmessig innsats, f. eks. bransjevise handlingsplaner, har næringen klart å samle seg om felles utviklingsstrategier.

Næringen har vist evne til å tenke nytt og ikke minst tenke samarbeid. Sentrale premisser i utviklingsprosessene er kundekontakt, oppbygging av fortrinn, f. eks. i form av merkevarer, kvalitetsstyring i forhold til markedsbehov, verdikjedetenkning og effektivisering.

- Dette skal gjennomsyre alle våre tiltaksplaner og prosjekter, understreker direktør Terje Flatøy i FHF.

Handlingsplanen i pdf-format ligger vedlagt i høyre grå meny. Trykt utgave av handlingsplanen kan fås tilsendt ved henvendelse fhf@fiskerifond.no eller telefon 22 00 28 45

keyboard_arrow_up