Til innholdet

22.10.2013

FISK2005 ? med fokus på mulighetene!

FISK2005 følger opp de tidligere vellykkede konferansene i Tromsø hvor forskning og utvikling av fiskeri- og havbruksnæringen blir satt i sentrum. Tema i år er mulighetene i næringen og hvordan man kan realisere disse gjennom hele verdikjeden ? fra fangst til sluttprodukt. Årets FISK2005-foredrag har tittelen: ?En investor ser på mulighetene i fiskerinæringen? og blir holdt av Jens Ulltveit-Moe.

Andre foredragsholdere er bl.a. nuddelkongen Mr. Lee som vil snakke om hvordan man kan få merverdi av lite utnyttede ressurser. Anne Breiby skal holde et foredrag med tittelen: Mange spår en oljepris på 100 dollar fatet  hva kan konsekvensene bli?" Det vil også bli presentert spennende resultater fra en rekke interessante FoU-prosjekter. Årets program er omfattende og deles inn i fire deler:

Del 1. Fremtidens fiskerinæring

Del 2. Kobling teknologi og kunnskap ? skaper dette merverdi?

Del 3. Fokus på verdiskapning i et regionalt perspektiv

Del 4. Har vi gode virkemiddelordninger?

I tillegg til det faglige programmet skal pris for Årets Navn 2005 og Formidlingsprisen deles ut og festmiddagen blir en arktisk ekspedisjon med retter fra ishavets skattekammer. Konferansen arrangeres i Tromsø fra 28.29. november på Rica Ishavshotell.

Programmet i detalj, samt mulighet for å melde seg på, finner du på hjemmesiden til

FISK2005 arrangeres av: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Eksportutvalget for fisk, Norges Sildesalgslag, Norges fiskerihøgskole, Fiskeriforskning og Barlindhaug Norfico AS.

keyboard_arrow_up