Til innholdet

22.10.2013

Formidlingsprisen 2003

FHF lyste i 2003 ut en konkurranse blant forskerne om beste populærvitenskaplige artikkel innenfor fiskeri- og havbruksforskningen. Nå er vinnerne kåret...

Del artikkel

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) legger stor vekt på lettfattelig og god formidling av resultater og informasjon fra forsknings- og utviklingsprosjekter ut til fiskeri- og havbruksnæringen. I 2003 ble det satt av 35.000 kr fordelt på tre priser på henholdsvis tjue-, ti- og femtusen kroner for god formidling av forskningsstoff. Premien skulle gå direkte til forskeren. FHF har fulgt med i fiskerifaglige tidsskrift og aviser, mottatt forslag til gode kandidater og er nå stolt over å utrope vinnerene:

Første plass: Prisen på 20.000 kr går til Per Gunnar Kvenseth ved Norsk sjømatsenter i Bergen.

Fiskeribiologen har i årevis systematisk arbeidet for å utvikle ny kunnskap blant annet om bruk av leppefisk i kampen mot lakselus. I 2003 har han formidlet denne kunnskapen ut til havbruksnæringen gjennom en meget innholdsrik og god artikkelserie i Norsk fiskeoppdrett i samarbeid med næringsaktører og andre forskere. I en egen spørrespalte i bladet, På alles lepper, har han svart direkte på praktiske spørsmål fra næringen om bruk av leppefisk.

Artiklene er samlet i en spesialutgave av Norsk fiskeoppdrett, Rensefisk, som ble lagt ut på AquaNor 2003. Klare tall viser at dette har vært en god investering: Bruken av leppefisk har økt i 2003, næringen har erstattet kjemikalier med biologiske metoder. Formidlingen har også nådd langt utenfor Norges grenser: Bladet Rensefisk finnes også i engelsk utgave, Cleanerfish, i tillegg til at artikler er oversatt til spansk og publisert i chilenske fagblad. Vi gratulerer med en velfortjent førsteplass!!!!

Prisen på 10.000 kr går samlet til forskerne ved Fiskeriforskning i Tromsø. I mange år har Fiskeriforskning systematisk drevet forskningsformidling overfor norsk fiskeri- og havbruksnæring gjennom egne informasjonsskriv og faktaark som går ut til aktører i næringen og pressen. I tillegg publiserer forskerne selv resultatene i fiskeritidsskrifter og aviser på en pedagogisk og interessant måte.

Vi gratulerer og håper at Fiskeriforskning finner en passende anledning til å hygge seg med premien.

Prisen på 5.000 kr går til forskeren Erik Sterud ved Veterinærinstituttet i Oslo. Han har i artikkelen Parasittenes inntogsmarsj i Norsk fiskeoppdrett klart å gjøre begreper som kan være vanskelig å forstå til allmenn kunnskap. Artikkelen er skrevet lett og illustrativt med gode bilder for å underbygge stoffet.

Leseren kan her kaste seg over hans viktige kunnskap om parasitter og sjukdom og få viktig viten som basis for å drive bærekraftig og forsvarlig produksjon. FHF viderefører formidlingsprisen i 2004.

keyboard_arrow_up