Til innholdet

22.10.2013

Formidlingsprisen 2006

FHFs Formidlingspris ble delt ut under middagen på FISK2006 i Tromsø i går kveld og årets vinnere er professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger og redaktør Gustav-Erik Blaalid i bladet Norsk Fiskeoppdrett. Prisen er på henholdsvis 20.000,- og 10.000,- kr.

FHF legger stor vekt på at lettfattelig og god informasjon fra forskningen når ut til næringen. Årets vinnere har på hver sin måte bidratt sterkt i denne sammenheng. Professor Frank Asche er en av Norges fremste økonomer innen fiskeri og akvakultur. Han får prisen for sin aktive innsats i formidlingen av viktige forskningsresultater fra et sentralt fagområde ut til et bredt publikum. Asche er opptatt av at formidling er en viktig del av forskningen og han er en godt synlig formidler både igjennom fiskeripressen og i riksmedia. Han har også holdt en rekke foredrag på flere konferanser i 2006. Redaktør Gustav-Erik Blaalid i Norsk Fiskeoppdrett er en kjent aktør i næringen og bladet har i over 30 år vært en av de viktigste informasjonskanalene for havbruksnæringen i Norge. Bladet presenterer forskningsstoff på en lettfattelig og informativ måte, og som redaktør er Blaalid med på å sette fokus på dagsaktuelle og viktige problemstillinger i næringen. FHF gratulerer!
keyboard_arrow_up