Til innholdet

22.10.2013

Forskningsbehov innen dyrevelferd

Fisk og krepsdyr omfattes av dyrevernloven på samme måte som pattedyr og fugl og en utredning på hvilke forskningsbehov det er innen dyrevelferd er nå klar.

Representanter fra forskningsinstitusjoner innen husdyrbruk, fiskeri- og havbruk og veterinærmedisin samt representanter fra de berørte næringene har sittet i styringsgruppen for prosjektet.

Sluttrapporten definere og prioritere forskningsbehovene innen dyrevelferd i nær fremtid i Norge. Norges forskningsråd har ledet prosjektet, som er delfinansiert gjennom FHF.

keyboard_arrow_up