Til innholdet

11.08.2017

Ny rapport: Så mye bidrar leverandørene i sjømatnæringen

Teknologi- og serviceleverandørene i sjømatnæringen bidro direkte med en verdiskaping på 11,7 milliarder kroner i 2015. Samtidig gav deres aktivitet opphav til ringvirkninger tilsvarende en verdiskaping på 12,7 milliarder kroner, viser en ny rapport av SINTEF.

Del artikkel

SINTEF-rapporten «Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatindustrien» ble offentliggjort fredag 11. august. Denne synliggjør verdiskapingen og ringvirkninger som skapes i og av bedrifter som leverer teknologi og service til sjømatnæringen.

Her finner du rapporten i sin helhet.

Teknologisk utvikling

 Teknologi- og serviceleverandørene hadde i 2015 en verdiskaping i form av bidrag til bruttonasjonalprodukt (BNP) på 24 milliarder kroner, og sysselsatte ca. 21 400 årsverk i Norge.

 

Utviklingstrekkene viser blant annet at den teknologiske utviklingen og kravene fra stadig større og mer krevende kunder, vil i fremtiden sette enda større krav til kompetanse innen teknologiske fag.

Dokumentert kunnskap

Videre viser undersøkelser i rapporten at norske leverandører anses for å ha høy kvalitet på sine leveranser, høy kompetanse og være ledende innen teknologi. Det dras også frem at norske leverandører karakteriseres for å være dyre, og anvender en teknologi som er for avansert til bruk for andre arter enn laks.

 

- Det er stort behov i næringen for å få dokumentert kunnskap om verdiskapingen disse leverandørene bidrar med. Derfor valgte FHF å initiere prosjektet, sier fagsjef i Fou,Berit A. Hanssen, i FHF. 

 

keyboard_arrow_up