Til innholdet
Fotokreditt: L. Lovund

11.01.2022

Pelagisk

Fortsatt storsatsing på automatisert filetering av makrell

Storsatsingen "Pelagisk løft" fortsetter innsatsen, nå med to nye satsinger på automatisk fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet og teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

Del artikkel

"Pelagisk løft", en langsiktig satsing initiert av FHF og som skjer i tett samspill med norsk pelagisk næring, har som mål å utvikle lønnsom automatisk filetering av makrell i Norge for eksport.
En eksport som i dag for det meste skjer som hel fisk, der bearbeidingen og muligheten for utnyttelse av verdifullt restråstoff skjer i utlandet.

En grunn til manglende filetering i Norge er at makrell har en myk konsistens som er utfordrende for automatisk filetering, derfor skjer filetering i stor grad manuelt, spesielt i Kina. 
Automatisk filetering krever bl.a. en vanskelig temperaturstyring da filetering må skje i halvfryst tilstand.

Satsingen har gått over flere år og har hatt mange utviklingsløp spesielt innen teknologi.
Svært mye er oppnådd og flere bedrifter installerer nå pilotanlegg for filetering.
Men vi er ikke helt i mål, fortsatt gjenstår det utviklingsløp og nå adresseres to av dem gjennom to nye utlysninger.

Inntil 5 mill. NOK satses på utvikling av teknologi for automatisk fjerning av ryggbein i fileten, en avgjørende del av en fullautomatisert filetering.
Den samme rammen rettes inn mot utvikling og tilpasning av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet.
Du finner begge utlysningene her.

Makrellindustrien er svært viktig for Norge, innsatsen for å realisere det fulle verdiskapingspotensialet  er derfor av stor betydning og FHF vil følge denne storsatsingen til målet om fullautomatisert lønnsom makrellfiletering i Norge er oppnådd.

keyboard_arrow_up