Til innholdet

22.10.2013

Godt rykte gull verdt

Hvem vil spise fisk fra et selskap med et tvilsomt renommé? Det svaret er gitt. Men hvordan skal man bygge og vedlikeholde et godt omdømme? Det er verre å gi et enkelt svar på. Derfor er bygging og sikring av omdømmet tema for sjømatkonferansen FISK2006 som går av stabelen i Tromsø 27. og 28. november.

Del artikkel
Konferansen er en oppfølger av fjorårets vellykkede FISK2005-konferanse der sjømatens muligheter var i sentrum. I år vil noen av de norske bedriftene som har best omdømme bli presentert. Dette er bedrifter som arbeider systematisk med sitt omdømme både eksternt og internt. Det gjelder for eksempel Ikea som ble omdømmevinner i Norge i 2005. Bak kåringen av bedriftene på omdømmetoppen står Apeland Informasjon i samarbeid med The Reputation Institute, som førsteamanuensis Peggy S. Brønn ved Handelshøyskolen BI er representant for i Norge. Hun skal holde foredrag om hvilke selskaper som har best omdømme, og hvorfor de har fått det. Tidligere byrådsleder i Oslo, Rune Gerhardsen, skal holde foredrag med tittelen ?Måter å bygge omdømme på, eksempler, utfordringer og retorikk? og videre på programmet skal det også presenteres en rekke interessante resultater fra samarbeidsprosjekter i alle sektorer i næringen. At kravene til omdømmet fra forbrukerne stadig øker, vet Eivind Jacobsen fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) mye om. Han vil bl.a. ta for seg historien om dioksiner og laks og vise hva den førte til. Det omfattende programmet er delt i fire punkter. 1. Det besværlige omdømmet. 2. Hvordan møter vi kravene? 3. Kunnskap og teknologi for å bedre omdømme og økt verdi. 4. Mer og bedre forskning for pengene. Hensikten med konferansen er å gi inspirasjon til å tenke i nye baner, se nye muligheter og i det hele tatt å gi ny kunnskap for å bringe vekst og økt profesjonalitet i næringen. Foredragsholderne er forskere fra Fiskeriforskning, Havforskningsinstituttet, Sintef Fiskeri og havbruk, Akvaforsk og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). På dag to blir bl.a. evalueringen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) presentert, og da blir det også vist hvordan næringens egne forskningsmidler er med på å videreutvikle næringen. Hele programmet med påmeldingsskjema finner du på www.fisk2006.no. Konferansen arrangeres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Eksportutvalget for fisk, Norges Sildesalgslag, Norges fiskerihøgskole, Fiskeriforskning og Barlindhaug Norfico AS.
keyboard_arrow_up