Til innholdet

22.10.2013

Håndbok i kvalitet

Hvis du kunne velge, er tittelen på håndboken som lettleselig og illustrativt oppsummerer hvordan ulike fangst- og redskapsskader på fiskeråstoffet kan påvirke kvaliteten på ferskfisk filet, tørrfisk og saltfisk

Med midler fra FHF og Norges Råfisklag har FHL foraene Filet, Bacalo og Tørrfisk i samarbeid Fiskeriforskning utarbeidet en håndbok om kvalitet på fiskeråstoffet. Både tekst og bilder er i stor del basert på Fiskeriforsknings ulike rapporter om kvalitet på råstoffet i forhold til fangst- og redskapsskader.

Heftet gir en oversiktlig innføring og er rikt illustrert med gode bilder som viser hva slags råstoff som gir et godt sluttprodukt og hva som ikke gjør det. I første del av heftet blir de ulike fangst- og redskapsskadene som påvirker ferskfisk kvaliteten beskrevet. Den påfølgende del er viet til saltfisken. Gode fotografier viser at fangst- og redskapsskader på råstoffet fremstår tydelig både på saltmoden fisk og den brukerklare utvannede saltfisken. Skadet råstoff blir lite kamuflert i saltfiskprosessen.

Konklusjonene for tørrfisk er tilnærmet lik som for saltfisk. Både for tørrfisk og saltfisk gir dårlig råstoff redusert kvalitet på sluttproduktet. Til slutt i heftet er fangstskadeindeksen til Fiskeriforskning tatt med som en hjelp til hvordan arbeidet med råstoffsorteringen kan foregå.

Kvalitetshåndboken "Hvis du kunne velge" finnes som vedlegg i pdf-format i høyre grå meny. For ytterlige informasjon eller for å få tilsendt en trykt utgave av håndboken ta kontakt med Frank Jakobsen, FHL (epost, Frank.jakobsen@fhl.no, tlf. 77 66 29 54)

keyboard_arrow_up