Til innholdet

22.10.2013

Handlingsplan for lønnsom foredling av laks

Handlingsplanen har som mål å gi en oversikt over de problemstillinger som kan løses gjennom forskning og utvikling (FoU) gjennom hele foredlingsleddet for laks. Stikkord for prioritering av prosjektskisser som omfatter slakting, produksjon, marked og biprodukter, vil være markedsorientering, verdikjede og lønnsomhet

Handlingsplanen er utarbeidet av Sigurd Bjørgo (NSL) og Kristian Prytz (FHL industri og eksport) i samarbeid med et arbeidsutvalg fra relevante bedrifter. Prioriteringsområder for lønnsom foredling av laks er i stor grad basert på materiale fra en omfattende spørreundersøkelse gjennomført blant sju norske bedrifter innen foredling av laks, samt fra innspill under konferansen på Gardemoen 2-3. juni 2004.

Prioriterte prosjektskisser innenfor slakting, produksjon, marked og biprodukter er oppgitt nedenfor, og styringsgruppen vil henvende seg til relevante FoU-miljøer for innhenting av tilbud.

Fjerning av hodet Pre-rigor produkter Produktstandard Kvalitet og holdbarhet  fortrinn ved pre-rigor Emballasjeløsninger Automatisering/teknologiutvikling i foredlingsprosessene Pre-rigor "pin bone cut" Logistikk Sporbarhet ?

Pre-rigor og merpris Organisering av salg og markedsføring Differensiering Nye markeder og segmenter

Totalutnyttelse av råstoffet Handlingsplanen for lønnsom foredling av laks kan lastes ned fra høyre grå meny

For spørsmål vedrørende handlingsplanen kontakt, Sigurd Bjørgo (NSL)

Kristian Prytz (FHL industri og eksport)

keyboard_arrow_up