Til innholdet

09.10.2019
Frøy Katrine Myrhol

Hvitfisk

Har utviklet kvalitetsstandard for sjøfrossen filet

Den nye kvalitetsstandarden «Norwegian Frozen at Sea» skal synliggjøre kvaliteten til fileter som er produsert på havet.

Prosjekt:
901437
Les også
Les flere nyheter

I dag er det åtte fartøyer som produserer filet på sjøen, og som har et felles mål om å levere høykvalitetsprodukter. Båtene har organisert seg i bedriftsklyngen “Norwegian Frozen at Sea” og gjennom et FHF-prosjekt skal de synliggjøre kvaliteten til sine sjøfrosne fileter gjennom en felles kvalitetsstandard.

Partnerne har vært bedriftene i Norwegian Frozen at Sea, Standard Norge, Fiskebåt, Marint Kompetansesenter og Møreforskning.

Sjøfrosne fileter er høykvalitetsprodukter som blir filetert og fryst i inntil -20 grader noen timer etter at fisken kommer om bord. Dette gir en unik ferskhet, kvalitet og markedsmuligheter.

Stiller krav til produktegenskap og drift

Målet har vært at standarden skal dokumentere og sikre topp kvalitet på fisk som merkes som sjøfryst filet, slik at en skal bygge opp under merkevaren. Fileter som ikke holder standardens mål, merkes separat og selges ikke under sjøfryst filet/Frozen at Sea-merket.

Gjennom seks kontrollpunkt synliggjøres den unike kvaliteten og ferskheten til norsk sjøfryst filet.

Kvalitetsbegrepet i standarden stiller ikke bare krav til produktegenskapene, men også helheten i driften. Fisken skal være bærekraftig høstet, og mannskapet skal ha gode arbeidsvilkår.

Standarden skal bidra til å markedsføre norsk sjømat, gi tilgang til nye marked og skape økte verdier. Produkt som har kvalitetsstandardens merke på etiketten (NS9444:2018) skal dermed forbindes med filet av topp kvalitet. Det er også utviklet en ny «Norwegian Frozen at Sea»-profil med logo til produktene.

Les mer om prosjektet "Frozen at Sea: Felles kvalitetsstandard for sjøfryst filet"

keyboard_arrow_up