Til innholdet

20.09.2022
Hans Petter Næs

Havbruk

Havbruk 2022 - Programmet er klart og påmelding er åpen!

"Havbruk2022" er årets viktigste arena for FoU-innsatsen i norsk havbruksnæring. Nå er programmet for plenum og delsesjoner klar. Det er på tide å melde seg på. Håper vi sees i Bergen, 19.-21 oktober!

Del artikkel

Havbruk 2022 vil som tidligere år bestå av plenumssesjoner hvor viktige temaer for næringen, forskningen og nasjonen settes på agenda. I tillegg er det et omfattende fagprogram med parallellsesjoner all tre dager. 

Plenumssesjonene i år adresserer hvilken betydning forskningen har for utviklingen av næringen.

Dag 1: Forskning for råd?
Kunnskap er avgjørende for å ta gode beslutninger i offentlig forvaltning, næringslivet og samfunnet for øvrig, men hva kjennetegner et godt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag? Og hvilke føringer legger det på beslutninger som tas og råd som gis?

De tre parallellsesjonene første dag vil adressere temaene fiskehelse, samfunn og avl og genetikk.

 

Dag 2: Forskning til fôr?
Utvikling og tilgang på nye, bærekraftige fôrråvarer har vært et hett tema i oppdrettsnæringen og de tilknyttede forskningsmiljøene i flere tiår. Hurdalsplattformen løftet dette opp som politisk ambisjon på nasjonalt nivå og økte innsatsen med at råvarene også skal være norske.

Hva kjennetegner en bærekraftig råvare: er det lavt klimaavtrykk, høy fordøyelighet, lite arealavtrykk i produksjonen, at de stammer fra marine kilder eller helt andre faktorer? Og er det nødvendigvis sånn at en norsk råvare også er bærekraftig, eller vil det være mer bærekraftig å importere?

Den andre dagen vil parallelsesjonene fokusere på fiskehelse, fôr/ernæring/fysiologi og teknologi.


Dag 3: Forskning før teknologi?
Ikke-medikamentell avlusning og nye driftsformer byr på biologiske utfordringer i tillegg til de tekniske. Hvor mye forskningsbasert, biologisk kunnskap ligger til grunn for utvikling av disse nye teknologiene og mangler det kunnskap om biologi før de tas i bruk? Er en stor andel av den norske oppdrettslaksen egentlig som forsøksdyr å regne?

De siste tre siste parallellsesjoner adresserer temaene fiskehelse, foredling og mat og rensefisk og tare.

 

Du finner komplett program og påmelding her: havbruk2022.no

 

 

 

keyboard_arrow_up