Til innholdet

22.10.2013

Havnesikkerhedsudvalgene, en del av HMS-arbeidet i Danmark

For å lære hvordan man har organisert arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for fiskere i Danmark, gjennomførte Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Norges Fiskarlag i september 2005 en studietur til de viktigste fiskerihavnene i vårt naboland. Det resulterte i to rapporter der erfaringene oppsummeres

En av rapportene omhandler Havnesikkerhedsudvalgene. Det er lovfestet at alle fiskere i Danmark skal være med i et Havnesikkerhedsudvalg. De syv udvalgene ble vedtatt opprettet i 1989. Seks av utvalgene er regionalt basert, ett dekker en flåtegruppe. Utvalgene skal utrede ulykker, og ta initiativ for å hindre gjentagelser. De skal også lage planer for nødvendig opplæring og kontrollere at sikkerhetsbestemmelsene overholdes. Rederne skal bære utgiftene for styremedlemmene. Søfartsstyrelsen avgjør hvilke kvalifikasjoner medlemmene av styret skal ha. Som minimum skal de gjennomgå sikkerhetskurs på 32 timer. Medlemmene i styret har plikt til å gjennomføre den utdannelsen som kreves. I Danmark er fisket knyttet opp til et relativt lite antall fiskerihavner, og havnesikkerhedsudvalgene fungerer som bindeledd mot arbeidet for sikkerhet og bedre arbeidsmiljø på nasjonalt plan. Det er vanskelig å se at havnesikkerhetsutvalg er en måte å organisere HMS-arbeidet på som uten videre kan overføres til norske forhold. Det synes snarere som vi bør etablere en sentral funksjon som arbeider med HMS på nasjonalt nivå, og som kan bistå Sjøfartsdirektoratet, fiskere, båtbyggere og andre som har behov for råd og ideer til hvordan vi kan redusere ulykker og få til et bedre arbeidsmiljø i fiskeflåten.
keyboard_arrow_up