Til innholdet

22.10.2013

Helsefremmende norsk sjøpølse på kinesiske bord

Byr en kineser på sjøpølse, da skal du vite at du er en oppskattet gjest! Den lille sjømatdelikatessen er nemlig noe av det mest eksklusive det er mulig å by på og skal gi deg både økt manndomskraft og bedre helse.

Kina er i vekst og i dag er nasjonen i stand til å mette de fleste mager. Samtidig har det vokst fram en over- og mellomklasse som er mer betalingsdyktige og det er få ting som er mer eksklusivt enn nettopp sjøpølse. Det lages et utall retter med sjøpølse i Kina. Den anrettes ofte både hel, snittet og skåret i ringer. Kvalitet og pris på sjøpølse varierer sterkt, fra noen hundrelapper til flere tusen kroner per kilo.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har gjennom programmet Lite Utnyttede Ressurser (LUR) finansiert prosjekter som har sett på markedet for norsk sjøpølse.

 

Markedet for sjøpølse i Kina virker å være nesten ubegrenset. Det gjenstår imidlertid å få analysert den norske sjøpølsa før man kan si hvor attraktiv den vil være i markedet, sier Frank Jakobsen, koordinator i LUR-programmet hos FHF. Han har nylig besøkt Kina for å se på markedet for denne delikatessen.

I Kina har også helsekostindustrien tatt et grep om sjøpølsa. Gjennom forskning har man fått oversikt over de virksomme stoffene og man har funnet metoder for skille ut disse virkestoffene. På bakgrunn av dette er det bygget opp en industri som lager helsekostprodukter både som ampuller og flytende doser. Dette er produkter som selges, ikke bare i Kina, men også i andre asiatiske marked.

Det viktigste nå er å få kartlagt ressursen både langs kysten og ute i havområdene. Videre må man finne de fangstredskaper som kan benyttes, sier Frank Jakobsen. LUR har derfor bedt Havforskningsinstituttet om å undersøke utbredelsen av sjøpølse på sine kartleggingstokt

På lengre sikt er det viktig å få opparbeidet kompetanse om den prosessering som er nødvendig for å klargjøre sjøpølsa for dette eksklusive markedet. Det innebærer både koking og tørking i en omfattende prosess, sier Jakobsen. Han legger til at norske aktører i dag bør ta sikte på å få til halvfabrikata, gjennom koking og frysing. Linken er dessverre fjernetTørkingLinken er dessverre fjernet Produsentene av sjøpølse benytter seg av den eldste av alle konserveringsteknikker, nemlig tørking.

I fiskemarked, supermarked og egne spesialbutikker tilbys tørkede sjøpølser i et vell av kvaliteter og prisene varierer stort. Sjøpølsene vannes ut før tilberedning.

På grunn av problemer med tilførsel av nok sjøpølse i forhold til det økende markedet, har en rekke forskningsrelaterte institusjoner i Kina lykkes med å få frem yngel og startet oppdrett av denne arten. Dette er imidlertid et tidkrevende arbeid.

Vi ser fremtiden for den norske sjøpølsa som svært interessant. Vi har derfor bedt aktørene som er i gang med forsøk på kommersialisering av denne sjøressursen om å søke sammen.

Utfordringene er mange og det er derfor en stor fordel om man kan samle seg som en større enhet for virkelig å legge trykk bak en satsing, sier LUR-koordinator Frank Jakobsen.

 

Ønsker du mer informasjon om LUR-programmet? Kontakt prosjektleder Frank Jakobsen, Tlf: 77 66 29 54Linken er dessverre fjernet

keyboard_arrow_up