Til innholdet

01.09.2022
Stine Falk-Petersen

Havbruk

HoloFish: tarmhelse og fôrkonvertering hos oppdrettslaks.

Laksenæringen har en nøkkelposisjon for å bidra til en grønn omstilling mot økonomisk og miljømessig bærekraftig matproduksjon. Likevel, som med mange typer oppdrettsdyr, står oppdrettsnæringen overfor utfordringer som sykdomsutbrudd, ineffektiv fôrkonvertering og tap på grunn av uforutsigbar variasjon i fiskestørrelse ved slakt. HoloFish-prosjektet har for første gang utviklet og brukt denne såkalte hologenomiske tilnærmingen for å bedre forstå og forbedre fôrkonvertering i en kommersiell kohort av oppdrettslaks.

Prosjekt:
901436
Del artikkel

I dette prosjektet ble vertslaksen og dens mikrobiom studert som en enkelt enhet ved å generere molekylære data fra både vertslaksen og dens tilhørende mikrobiom. Prosjektet hadde som mål å forstå antatte nøkkelvert-mikrobiota-interaksjoner i laks som ble oppdrettet på to forskjellige kommersielle dietter, samt representerte tre vilkårlig definerte størrelsesklasser fra små, middels eller store.


Samlet sett avslørte resultatene en rekke nye funn samt demonstrasjonen av en ny hologenomisk tilnærming for å studere de underliggende biologiske mekanismene for vekst og helse hos laks. Mens det ikke var bemerkelsesverdige forskjeller mellom de to forskjellige diettene, avslørte multi omics-dataene et slående mønster med lav biomasse og lavt mangfold av tarm-mikrobiomet til oppdrettslaks, i sterk kontrast til landlevende husdyr. Videre, til tross for begrenset genomisk variasjon blant fisk, observerte man en konsistent forskjell i sammensetningen av mikroorganismer i laks av forskjellig størrelse. Det ble også observert at infeksjon med intestinale bendelormer har en effekt på vertslaksens mikrobiota, noe som peker på en sekundær effekt av bendelorm som også påvirker mikrobiotabalansen. Videre avslørte denne første storskalascreeningen av tarm-metabolomet hvordan fôr metabolsk påvirkes av både verts- og mikrobiom avledede funksjoner til fiskevekst og biomasse.

 

FHF ser at prosjektet har demonstrert hvordan en hologenomisk tilnærming til utvalgte egenskaper hos en laksepopulasjon kan anvendes for å lete etter mønstre eller faktorer som kan forklare forskjeller i prestasjon, dette er forskning som til slutt kan brukes for produksjonsforbedringer og styrking av fiskens helse og velferd.

 

Les mer om resultatene her.  

keyboard_arrow_up