Til innholdet

25.01.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Hva er fôrsammensetningens betydning for laksens helse og robusthet?

Vi vet en hel del om laksens ernæringsbehov når det kommer til fett, karbohydrat og proteiner. Men når det gjelder samspillet mellom ulike fôrkomponenter er kunnskapshullet større

Prosjekt:
901656
Del artikkel

Fôr og ernæring er en av de viktigste innsatsfaktorene i produksjon av laksefisk, fordi det påvirker både tilvekst, helse og velferd, produktkvalitet, økonomi, produktivitet og miljø. Som følge av dette har det alltid vært betydelig forskningsinnsats på dette området.

Det siste tiåret har FHF hatt en strategisk satsing for å styrke kunnskapen om laksens ernæringsbehov for fett og lipider, som følge av overgangen til fôrresepter dominert av vegetabilske ingredienser. Denne forskningen viser kompleksiteten i fiskens behov for næring og hvordan dette påvirkes av en rekke øvrige faktorer, både biologiske og miljømessige. Videre viser nyere forskning at ulike næringsstoff har gjensidig påvirkning på hverandre, og at nivå av ett næringsstoff kan påvirke opptak og omsetning av et annet (FHF - 901265). På tross av tilgjengelig kunnskap om ernæringsbehov for de viktigste næringsstoff isolert sett, har vi manglende forståelse av samspillseffekter mellom ulike næringsstoff. Derfor iverksatte FHF en utlysning i fjor høst på denne problemstillingen.

-Nå som vi har etablert kunnskap om kritiske nivåer av viktige fettsyrer i laksefôret, er det nødvendig å forstå hvordan andre essensielle næringsstoff som for eksempel mineraler bidrar til laksens robusthet, men også hvordan disse næringsstoffene påvirker hverandre slik at vi kan optimalisere fôrresepter og utnyttelse av fôrråvarene, sier Sven Martin Jørgensen, fagsjef i FHF.

Ett prosjekt er etablert med bakgrunn i denne utlysningen, og det er Nofima som vil lede og koordinere studiene i «Samspill mellom næringsstoff og betydning for laksens helse og kvalitet (ERN-SAMSPILL)», i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet, Gøteborgs universitet, INRAE (Frankrike), NMBU, Skretting ARC og Biomar. Prosjektet har oppstart i løpet av våren og målsettingen er å fremskaffe kunnskap om hvordan samspill mellom fett og fettsyrer, sink og kolesterol i fôret påvirker fiskens helse og robusthet i ulike deler av produksjonssyklusen.

-Det er et bredt sammensatt lag av forskere, både fra industri, institutt og universitet, og det er en god forutsetning for å angripe denne problemstillingen, sier Bente Ruyter, seniorforsker i Nofima og prosjektleder.

 

keyboard_arrow_up