Til innholdet
Fotokreditt: Aquatic

01.10.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Hvordan påvirker støy fisken?

I og rundt et opprettsanlegg er det mye støy - fra båter, pumper og andre installasjoner. Vi vet lite om i hvilken grad dette påvirker fiskehelsen til laksen som bor der.

Del artikkel

Dette ønsker vi nå å få mer kunnskap om, og derfor lyser FHF ut midler for å kartlegge mulige støykilder i produksjon av laksefisk og avdekke i hvilken grad støy representerer en reell velferdsutfordring for fisken, og i tilfelle utforme forslag til anbefalinger om tiltak.

Søknadsfrist 19. november

 

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 19.11.2021

Støy som mulig stressfaktor og velferdsutfordring i oppdrettsnæringen

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner til finansiering av 2-årige forskningsprosjekter.

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up