Til innholdet

22.10.2013

Hvordan utnytte potensialet innen fangstbasert havbruk?

Hvordan kan næringen utnytte mulighetene best mulig innen fangstbasert havbruk? Og hvorfor er det ikke flere som velger denne måten å fiske på?

Fiskeriforskning har nylig gjennomført utredningen ?Fangstbasert akvakultur ? Status, barrierer, og potensial?. Rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. Fangstbasert akvakultur har lange tradisjoner i Norge, og det fanges ca. 1500 tonn vill torsk for videre oppfôring hvert år. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Villfiskforum, og den er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Les mer i rapporten i linken til høyre.
keyboard_arrow_up