Til innholdet
Fotokreditt: Sj Matr Det

05.04.2022

Havbruk

Igangsetting av forskning på diagnostiske velferdsindikatorer

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av prosjekter for utvikling av diagnostiske velferdsindikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen.

Del artikkel

Oppdrettsnæringen står daglig overfor krevende vurderinger innen fiskehelse og drift, hvor beslutninger ofte må fattes uten tilstrekkelig informasjon om fiskens helsestatus eller hvorvidt velferdsbehov er oppfylt eller ikke. Et eksempel på dette er vurdering av om en fiskegruppe er robust nok til å gjennomgå håndtering knyttet til en avlusingsoperasjon. Uten nødvendig informasjon om hvorvidt fisken tåler slik behandling, blir konsekvensen enten økt risiko for dødelighet dersom fisken behandles og ikke er robust nok, eller økonomisk tap dersom man valgte forsert utslakting, mens fisken faktisk ville tålt behandling.

Målsetting med utlysningen er å utvikle ikke-letale velferdsindikatorer for klinisk diagnostikk eller vurdering av helsetilstanden til en laksefiskpopulasjon, som etter utprøving og dokumentasjon under realistiske oppdrettsbetingelser skal kunne implementeres som nye beslutningsstøtteverktøy i havbruksnæringen.

Søknadsfristen er 6. Juni.

Les utlysningsteksten her.

keyboard_arrow_up