Til innholdet

22.10.2013

Innovasjonspris for automatisk linehaler

Delitek AS fikk Innovasjonsprisen på Nor Fishing 2004 for utviklingen av en automatisk linehaler til kystflåten. Prosjektet er finansiert gjennom FHF og fikk stor oppmerksomhet under motakelsen på G.O. Sars.

Innovasjonsprisen skal være en inspirasjon og belønning for innsats for fornyelse, effektivisering, kvalitetsforbedring og økt lønnsomhet i fiskeri- og havbruksnæringen. Både norske og utenlandske bedrifter, organisasjoner og forskningsmiljøer med tilknytning til fiskerinæringen konkurrerer om prisen.

Prisen består av 100.000 kroner samt et trykk av billedkunstneren Ørnulf Opdahl. Bacco Tag, som også var nominert til prisen, er finansiert gjennom FHF.

Bacco Tag er et merke- og sporbarhetssystem for klippfisk, saltfisk og fileter med skinn.

keyboard_arrow_up