Til innholdet

22.10.2013

Innspill til neste års handlingsplan - FRIST 1. Sept!

FHF arbeider gjennom årlige handlingsplaner og nå kan du komme med innspill til neste års handlingsplan. Har du en god idé, en utfordring eller et problem som du mener fiskeri- og havbruksnæringen bør ta tak i kan du nå sende inn innspill til FHF og få vurdert dette for neste års handlingsplan.

FHF får også innspill direkte fra næringsorganisasjonene og gjennom dialog med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Prosessen med å utarbeide handlingsplanen starter 1. september og ditt innspill må sendes inn før denne dato. I den videre behandlingen setter styret i FHF rammer for fordeling av midler til hoved- og delkategorier. Senere utformes en detaljert plan som også behandles og godkjennes av styret i FHF. Til slutt foretar FKD den endelige godkjenningen av handlingsplanen innen 1. januar og den nye handlingsplanen offentliggjøres 15. januar. For mer informasjon se Handlingsplanen for 2006. Følg retningslinjene som er beskrevet på innspillsiden. Alle innspill blir behandlet av FHF og våre FoU-koordinatorer/kontakter.
keyboard_arrow_up