Til innholdet

22.10.2013

Journalister, informasjonsmedarbeidere og journaliststudenter - lær mer!

Seminar i fiskeriforvaltning og -forskning holdes på Norges fiskerihøgskole (NFH), Universitetet i Tromsø 23. og 24. april. Seminaret arrangeres av NFH og Troms journalistlag med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningfond (FHF).

Del artikkel

Det har vært diskusjoner i pressen om forskningformidling får nok plass i norske media. Norge kommer dårlig ut i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Og skal formidlingen bli god, krever det god bakgrunnskunnskap.

Et viktig mål for FHFs virksomhet er styrke kompetansen i fiskeri- og havbruksnæringen. Kunnskap og resultater fra forskningen skal spres ut i næringen, blant annet gjennom media. Utøverne i næringen er både ivrige avislesere og TV-tittere.

Med å støtte Norges fiskerihøgskoles journalistseminar, ønsker FHF å gi journalister en mulighet til å bygge opp grunnleggende fiskerifaglig kunnskap.

keyboard_arrow_up