Til innholdet
Fotokreditt: CFD Marine

03.07.2020
Maja Bævre-Jensen

Villfisk

Kan thrustere erstatte dagens tråldører?

I en forstudie som nylig har blitt avsluttet har det blitt påvist at styrbare thrustere kan erstatte tradisjonelle tråldører og dermed redusere energiforbruket med så mye som 30 %.

Prosjekt:
901364
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

FHF lyste ut midler våren 2017  for å utvikle fremtidens redskapsteknologi som bidrag til å gjøre den norske fiskeflåten verdensledende innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri. Eco Trawl prosjektet var et av to prosjekter som ble etablert med bakgrunn i denne utlysningen.

Eco Trawl konseptet består i å erstatte de konvensjonelle tråldørene i pelagisk- og bunntrål med to thrusterenheter for å redusere energiforbruket, samt ha mer kontroll på trålen (se figur 1). Prosjektet er et Prosjekt i Bedrift som har vært ledet av selskapet Eco Trawl som har samarbeidet med Havforskningsinstituttet og CFD Marine.

Figur 1 – Thrustere som erstatter tråldører i pelagisk- og bunntrål

Beregningene viser at effektforbruket er redusert med 30 % sammenlignet med tradisjonelle tråldører. Med dette som utgangspunkt kan det spares 30 % drivstoff, eller det kan benyttes en større og mer effektiv trål. I tillegg vil slike thrustere gi mindre skader på havbunnen.

Funnene er kommet fram via såkalt “computational fluid dynamics (CFD)”-analyser (numeriske strømningsanalyser) av anerkjente eksperter og ved bruk av anerkjent programvare ved CFD Marine og NTNU. 

Videre bruk av resultatene avhenger av kundeaksept for løsningen. Det er en stor investering for et fartøy å installere et ECO Trawl-system. Kost-nytte er vanskelig å vurdere på dette stadiet, men analysene viser at en tilbakebetalingstid på prosjektet er ca. 7 år basert på drivstofforbruk alene. Da er ikke økt fangst og andre fordeler tatt med. Det gjenstår å dokumentere at thrusterenheten er rettlinjestabil og styrbar når trålen blir koblet på. Det må også utvikles løsninger for å trekke trålen opp på dekk samt å sette ut og trekke inn thrustere.

keyboard_arrow_up