Til innholdet

02.11.2012

Kompakt og viktig Pelagisk samling i Ålesund den 4. desember

FHFs årlige Pelagiske samling legges også i år til Ålesund, og blir en stadig viktigere møteplass for aktører med tilknytning til pelagisk næring.

Del artikkel

Pelagisk Samling har innlegg som spenner over et bredt felt og vil adressere forhold av stor betydning for videre utvikling av næringen.

Havforskningsinstuttets Jens Christian Holst, gir en oppdatert status på det siste innen økobasert forvaltning og betydningen av økt innsats på dette området. 

Sildelagets nye adm. dir. Otto Gregussen gir en vurdering av næringen og nasjonal verdiskaping sett fra sitt ståsted.Fiskeri- og kystdepartementets Sigrun Holst, vil bl.a. gå inn på forhandlingen om kvotene for NVG-sild og kolmule som strandet i oktober og som skal ha neste møte i London allerede 14. desember. Fiskebåts Audun Maråk og FHLs Geir Ove Ystmark holder innlegg om sine vurderinger av bransjen. Daglig leder for Dønna Havfiske, Jonny Berfjord presenterer utfordringer for ringnotflåten.

Rapportering av nye og viktige forskningsresultater for pelagisk næring blir gitt av Nifes, Nofima, Sintef og BI og det blir innlegg fra Innovasjon Norge om muligheter i virkemiddelapparatet.
Samlingen ledes av Gunnar Domstein, styreformann i FHL.

Årets samling blir en enda viktigere møteplass enn tidligere år, sier Lars Lovund, fagsjef industri/pelagisk i FHF - ikke minst fordi det blir gitt en verdifull oppdatering fra de viktigste delene av næringen. I tillegg blir det gitt rikelig anledning til uformelle samtaler og diskusjoner om sentrale temaer for næringen. Slike treffpunkt har stor betydning for nettverksbygging næringsutvikling. 

Samlingen blir konsentrert på en dag og avsluttes med «Mat & mingling». Dette kommer til å bli et sted der folk i næringen samles, avslutter Lovund som allerede merker stor interesse for årets utgave av Pelagisk Samling. 

keyboard_arrow_up