Til innholdet

22.10.2013

Konferansen Havbruk 2004

Havbruksprogrammet i Norges forskningsråd inviterer til programkonferanse 23. - 24. mars 2004 på Clarion Airport Hotell, Gardermoen. Her presenteres også flere av prosjektene finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Konferansen skal være møteplass for forskere, havbruksnæring og forvaltning. Konferansen er lagt opp med presentasjoner i plenum, parallelle fagsesjoner og posterpresentasjoner. Fagsesjonene presenterer forskning på laksefisk innenfor hovedtemaene: - Kvalitet, slakting, transport - Helse og velferd - Ernæring - Vannkvalitet og vannbehandling Posterpresentasjonene vil vise resultater fra forskning også innen andre temaer og arter.

I plenumsdelen vil politiske, forvaltningsmessige, faglige og næringsmessige utfordringer stå i fokus. Havbruksprogrammet har et nært samarbeid med FHF.

Alle prosjekter med støtte fra Forskningsrådet og/eller FHF er invitert til å delta med presentasjoner. Invitasjonen gjelder også alle andre relevante prosjekter med offentlig eller privat finansiering, inkludert EU-prosjekter

 

keyboard_arrow_up