Til innholdet

22.10.2013

Kongekrabbe: mindre småkrabber med fluktåpninger i teinene

Et toårig prosjekt finansiert av Havforskningsinstituttet, Ordningen med fiskeforsøk og veiledningstjeneste og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond kan allerede presentere nyttige resultater. Med enkle fluktåpninger i krabbeteiner kan småkrabbene krype ut før teina trekkes.

Del artikkel

Under teinefisket etter kongekrabbe kastes en stor del av krabbene på havet igjen fordi de er under markedsstørrelse eller under minstemålet. Mange av småkrabbene dør av skader eller fryser i hjel under denne prosessen som også er arbeidskrevende for fiskerne. Fangstseksjonen ved Havforskningsinstituttet har nylig gjennomført to tokt i Varangerfjorden for å teste ut krabbeteiner med runde fluktåpninger med ulike diametere. I august ble teiner og kongekrabber filmet med undervannskamera i et innledende fiskeforsøk, og i september ble teiner med fluktåpninger sammenliknet med vanlige teiner i et mer omfattende fiskeforsøk med et kommersielt fartøy (MS "Eskil").

Observasjonene viste at småkrabbene raskt begynte å krype ut av fluktåpningen etter at de hadde kommet seg inn i teina. Teiner med fluktåpninger på 160 mm i diameter fanget 55 % prosent færre kongekrabber under 137 mm skallengde (minstemål) sammenliknet med vanlige teiner. Ved å øke diameteren i fluktåpningen til 180 mm og 200 mm ble tilsvarende reduksjon 70 %. Fluktåpninger på 160 mm tillot krabber opptil 135 mm (ca. 2 kg) å krype ut av fluktåpningene. Ved 180 mm og 200 mm fluktåpninger kunne henholdsvis krabber under 145 mm (ca. 2.6 kg) og 155 mm (ca. 3.3 kg) krype ut. Ståtiden til teinene i fiskeforsøket i september var ett døgn, mens to døgn ble brukt i det innledende forsøket i august.

Ved to døgns ståtid krøp enda flere krabber under minstemålet ut av teinene. De fleste hunnkrabbene er mindre enn minstemålet på 137 mm. Fluktåpninger i teiner vil trolig redusere dødeligheten for hunnkrabber, noe som er en fordel for reproduksjonen til bestanden. Ringene i dette forsøket er laget i rustfritt stål (4-6 mm). Ringpanelet som består av 7-8 ringer, ble plassert nede i teina.

Det finnes selvsagt også andre måter å lage fluktåpninger på. Resultatene fra fiskeforsøket angir fornuftige størrelser på åpningene. Tegninger av krabbeteinene er vedlagt i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up