Til innholdet

22.10.2013

Kongekrabbe som verdifull ressurs

Tidlig i sommer møttes næringsaktører, finansieringsordninger og forskningsinstitusjoner for å diskutere mulighetene for utnyttelse av kongekrabben. Regiondirektør Runar Hartvigsen i Fiskeridirektoratet har oppsummert tema og innspill fra samlingen.

Del artikkel

Etter initiativ fra forskningsfondet (FHF) arrangerte Fiskeridirektoratet, Region Finnmark, en workshop 19. juni i Vadsø. På agendaen sto spørsmålet: Hvordan kan vi best mulig utnytte krabberessursen i både flåte og industri

 En gruppe er nå etablert for å konkretisere ideene og drøfte dem videre med krabbenæringen høsten 2002. Arbeidet skal gi innspill til den videre strategien for forskning og utvikling av kongekrabbenæringen. FHF støtter allerede to forskningsprosjekter innenfor temaet kongekrabbe: Et større som går på forholdet mellom redskap og seleksjon og et mindre innenfor sesongmessig kvalitetsvurdering av kongekrabbe.

Disse er beskrevet i prosjektoversikten på hjemmesiden vår: www.fiskerifond.no. Oppsummeringen fra workshop 19. juni ligger som vedlegg i høyre grå meny på denne siden.

keyboard_arrow_up