Til innholdet
Fotokreditt: Illustrasjon av Havforskningsinstituttet

06.09.2019

Prosjekt: 901441

Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Laks har behov for mer antioksidanter og mineraler på våren

Med dagens fôr utsettes laks for noe oksidativt stress om våren, og nivå av vitaminer, mineraler og andre antioksidanter bør tilpasses dette, viser ny forskningsrapport

Les også
Les flere nyheter

Når fôret nå har endret sammensetning fra kun bruk av marine ingredienser til mer innblanding av vegetabilske råvarer så er det behov for å se på om laksen får i seg det den trenger av næringsstoffer. I dette studiet var formålet å se om fisken får i seg nok av mineraler, antioksidanter og sporstoffer med dagens dietter slik at den ikke utsettes for såkalt oksidativt stress. Det er Havforskningsinstituttet ved prosjektleder Kristin Hamre som har gjennomført studien på oppdrag fra FHF.

Når laks, og alle andre høyerestående dyr, spiser mat så forbrennes maten i kroppen ved hjelp av oksygen. Da dannes noen reaktive stoffer som har fått navnet frie radikaler. Frie radikaler nøytraliseres i kroppen ved hjelp av antioksidanter. Dersom det blir et overskudd av frie radikaler fordi det ikke er nok antioksidanter til stede så kan dette føre til skader og lidelser for laksen.

I lakseoppdrett opplever oppdretterne noen ganger en reduksjon i pigmentering av fileten i forbindelse med økt vekst på våren. Katarakt er også et økende problem utover sommeren. Pigmentflekker i muskel kan også skyldes oksidativt stress. I denne studien ble det sett på om fisken ble utsatt for oksidativt stress, og hvilke konsekvenser det i så fall hadde for laksen. 

Fisken utsettes for oksidativt stress om våren

Resultatene fra denne studien viser at laksen har et økt forbruk av vitamin E og C om våren. Nivå av vitamin E gikk ned i filet, mens for vitamin C så forskerne denne nedgangen kun i lever. Det kan skyldes at dagens fôr inneholder tilstrekkelige mengder med vitamin C, og at når forbruket i muskel øker på våren så henter den det den trenger fra lager i lever. Det ble også påvist en økning av andre antioksidanter i muskel og linse som laksen produserer selv (som ikke blir tilført gjennom maten). Alle disse funnene indikerer at fisken blir utsatt for oksidativt stress på våren. I august hadde nivåene normalisert seg.

Konsentrasjonen av astaxanthin i muskel gikk ikke ned i muskelen om våren slik det var forventet. Dette til tross for at det ble funnet noe mer oksidasjonsprodukter av astaxanthin om våren enn i desember.

-Kanskje skyldes dette at nivå av antioksidanter i dagens fôr er tilfredsstillende og virker dermed beskyttende, sier forsker Kristin Hamre.

Mer overraskende var det at forbruket av mangan og sink i muskel økte om våren. Mekanismene bak nedgangen av disse mineralene i muskel er ukjent. Men begge mineralene inngår i prosesser i kroppen som har med forsvaret mot frie radikaler å gjøre så økt oksidativt stress kan være årsaken.

Forekomsten av katarakt ble i denne studien først påvist tidlig i juni og økte da raskt til ca 90%. I perioden før katarakt ble påvist var linsen oksidert. Så utover sommeren og høsten når laksen selv produserte mer antioksidant i linsen sank forekomsten til ca 40%.

Når det gjelder pigmentflekker i filet så har denne studien litt for lite datagrunnlag til å konkludere om flekkene oppstår på grunn av oksidativt stress. Det ser likevel ut til at det i mai og juni er mange fisk med små flekker, tidsmessig sammenfaller dette med når fisken utsettes for oksidativt stress. Etterhvert utvikler dette seg til færre fisk med flekker, men hvor flekkene er mer utviklede. Dette kan tolkes som at de tidlige flekkene kan heles.

-Hvorfor fisken utsettes for oksidativt stress om våren vet vi ikke ennå, sier Hamre. Men det kan skyldes økt daglengde, økt vekst, økt temperatur eller en kombinasjon av disse tre. Uansett bør dietten tilpasses laksens behov for vitaminer, mineraler og sporstoffer i denne perioden. Nøyaktig hvor nivåene bør ligge og om det er mulig helt å forhindre skader er det for tidlig å si noe om. Havforskningsinstituttet har startet et prosjekt der vi vil se på de underliggende mekanismene for oksidativt stress om våren for å få økt forståelse for det som skjer og dermed i større grad kunne forutsi ernæringsbehov.

keyboard_arrow_up