Til innholdet

20.10.2016

Villfisk

Resultater fra evalueringsprosjekt om landingsforskriften foreligger

På FHFs møte i Tromsø 20.10. ble mange sider ved landingsforskriften presentert og diskutert. Resultater fra både evalueringsprosjektet og prosjektet med pilotanlegg for mottak ble fremlagt.

Del artikkel

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte i mai 2014 en ny forskrift om landings- og sluttseddel, med hjemmel i fiskesalgslagsloven og havressursloven. Forskriften innfører et journalkrav som representerer en betydelig endring fra tidligere forskrifter, samt andre nye krav til mottak av fisk i første hånd. Hensikten med innføring av forskriften var styrking av ressurskontrollen. FHF har gjennomført to viktige prosjekter som er tilknyttet landingsforskriften, og der resultater nå foreligger:

Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel, er et prosjekt der Nofima har vært prosjektansvarlig. Hensikt har vært å få dokumentert hva aktørene oppfatter er effekter av innføringen av forskriften og eventuelle forslag til forbedringsområder. Spesielt har det vært fokus på effektivitetstap gjennom nye krav til veiing, håndtering, merking m.v. Det er også stilt spørsmål ved om dette vil gi forskjell i pris mellom store og små fangster.
Evalueringsprosjektet og sluttrapporten fra dette finner du her

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk var det andre prosjektet. Mål har vært å undersøke om nye sløye- og innveiingssystemer kan brukes for å registrere og dokumentere ressursuttak i kystfiske, vurdert i sammenheng med dagens anvendelse av omregningsfaktor. Dokumentasjon fra prosjektet kan bli svært verdifull kunnskap for å kunne vurdere om måten kontroll ved landing skjer på kan gjennomføres på andre måter for å tilpasses effektiv drift og samtidig ivareta myndighetenes behov for sikker kontroll.
Informasjon om pilotanlegg og rapporten derfra finner du her

keyboard_arrow_up