Til innholdet

22.10.2013

Lønnsom foredling av laks

En ny rapport om behandling av laks er nå klar. Den er en sammestilling av kunnskap relatert til moderne produksjon av laks sett i henhold til etiske, lovmessige og bransjemessige krav.

Rapporten tar for seg fiskevelferd, pre-rigor filetering, håndtering før slakting, selve slakteprosessen, lovgivingen og fremtidens krav. Prosjektet er en del av "Handlingsplan for lønnsom foredling av laks" som har en samlet ramme på 6 mill. kr , hvor FHF har bevilget 4 mill. kr og Innovasjon Norge (IN) 2 mill. kr. Filetforum, FHL er prosjektleder på vegne av FHF/IN. Det er også tilknyttet en styringsgruppe med representanter fra næringen til oppfølgning av handlingsplanen. Rapporten finner du i menyen til høyre.
keyboard_arrow_up