Til innholdet

22.10.2013

Lovende resultater ved utprøving av nytt plategear og løfteplater

Ved utprøving av et nyutviklet plategear på tokt, fikk trålere rigget med plategear over 25 % mer fisk enn trålere rigget med konvensjonelt rockhopper gear. I tillegg viste det seg at bruk av løfteplater til oppdrift reduserte tauemotstanden og dermed energiforbruket.

Plategearet som ble testet ut på toktet bestod av rektangulære gummiplater som var 50 x 50 cm store og med 8 cm tykkelse, og med to19 mm mid-link kjettinger innstøpt i hver av platene. Gearet ble montert til fiskelina med en spesiell type ?hanefot? av kjetting. Denne riggingen av gearet hindret at platene ble vendt feil vei ved skyting, og gjorde det mulig å rigge fiskelina for å komme nærmere bunn bak gearet. Det nye plategearet ble utprøvd på en modifisert Alfredo trål og på en ny generasjons torsketrål. Til sammenligning ble også en tråler rigget med Alfredo trål i kombinasjon med konvensjonelt rockhopper gear. Begge trålerene utstyrt med plategear fanget mer fisk enn tråleren med rockhopper gear. Plategearet ga også en over 35 % mer fangst av torsk sammenlignet med rockhopper gear. I tillegg til uttesting av plategear, ble det også testet ut løfteplater som et energisparende alternativ til kuleoppdrift. 1,5 m2 løfteplater tilsvarte oppdrift av ca. 90 kuler, eller 250 kg. Når det ble brukt flere løfteplater økte trålhøyden, 1-2 m ekstra større høyde med 2- 2,5 m2 løfteplater. Disse toktforsøkene viste at enkle plastplater relativt lett kan monteres på en kuletelne for å gi tilsvarende oppdrift som kuler. Beregninger viste at tauemotstanden ble redusert ved bruk at løfteplater til oppdrift, dersom fartøyet holdt en fart over 3 kn. Forsøkstoktet inngår i det FHF-finansierte prosjektet "Kommersialisering av komponenter fra en ny type torsketrål", som er en videreføring av prosjektet på en ny generasjons torsketrål. I samarbeid forskningsinstitusjonene Havforskningsinstituttet og SINTEF Fiskeri og havbruk deltar redskapsprodusentene Refa Frøystad Gruppen og NOFI AS med utformingen av henholdsvis plategear og løfteplater. Selve prosjektet er organisert gjennom Teknologi forum. Toktrapporten kan leses ved å gå til Linken er dessverre fjernetprosjektets hjemmesideLinken er dessverre fjernet. De som ønsker mer informasjon om oppsett og bruk av plategear og løfteplater, kan kontakte Linken er dessverre fjernet John Willy ValdemarsenLinken er dessverre fjernet eller Linken er dessverre fjernetKjell Arne GamstLinken er dessverre fjernet ved Havforskningsinstituttet.
keyboard_arrow_up