Til innholdet

22.10.2013

Markedsstipendiat i Paris

Kirsten Rustad er fra 4. august ansatt som markedsstipendiat i Paris med laks som hovedarbeidsområde. En av oppgavene for fiskerikandidaten blir å undersøke mulighetene for prerigor laksefilet i det franske markedet.

Kirsten Rustad er opprinnelig fra Bergsfjord i Finnmark. Hun er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole hvor hun har spesialisert seg på markedsføring. Utdanningen ble avsluttet juni i år med en kandidatoppgave som omhandlet markedsinformasjon for norske fiskeeksportører. Tidligere har hun vært au-pair i Frankrike i ett år, og har i løpet av studietiden tatt språkkurs ved Universitetet i Caen. Som markedsstipendiat vil Kirsten hovedsakelig jobbe med prerigor laksefilet.

Hun skal skrive en oppgave som kan vise muligheten for denne type filet i det franske markedet, hovedsakelig rettet mot franske røkerier. Oppdragsgiverne for denne oppgaven er Filetforum i FHL Industri og eksport, hvor Kristian Prytz er prosjektleder. Oppgavens tema og problemstilling utvikles med representanter fra næringen sammen med veileder fra Fiskeriforskning, Svein Ottar Olsen.

En del av hennes arbeidsoppgaver er også å hjelpe Eksportutvalget for fisk med overvåkning på det franske markedet, og i denne sammenheng vil hun jobbe med utsendingen til Eksportutvalget for fisk i Paris, Stål Heggelund, som hun også skal dele kontor med. Stipendiatordningen for norsk sjømat er en nyopprettet ordning i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Programmet er organisert i samarbeid med Eksportutvalget for fisk, Fiskeriforskning, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og UNIDOS. Målsetningen med stipendiatordningen er å bidra til større markedsorientering i norsk fiskerinæring og få en tettere kobling mellom markedet ute og næringen.

keyboard_arrow_up