Til innholdet

22.10.2013

Miljømerking av norsk fiskerinæring

Hvilken betydning og hvilke utfordringer vil en eventuell miljømerking av norsk fiskerinæring innebære? Norges Fiskarlag skal, på vegne av FHF, gjennomføre et prosjekt som skal ta opp disse problemstillingene.

MSC (Marine Stewardship Council) er for øyeblikket det mest aktuelle miljømerket for norsk fiskerinæring. MSC er en organisasjon som går god for at et fiske foregår på en bærekraftig måte, både hva angår uttak av ressursen, og måten fisket utøves på. Enkelte innen norsk fiskerinæring har hevdet at uten MSC-merking vil norsk sjømat tape andeler i en del av våre viktigste markeder. Gjennom prosjektet skal det sees på om det finnes dokumentasjon på at en godkjenning av MSC har betydning for omsetningen av sjømat. Det skal også kartlegges om det finnes alternativer til MSC. FHF har gitt et tilsagn på 75.000,- og prosjektet er ventet ferdig i september 2006.
keyboard_arrow_up