Til innholdet

22.10.2013

Minst mulig groe for pengene

Dette er hovedfokus i kostnadsanalysen hvor ulike strategier anvendt av næringen for å forhindre begroing på nøter og annet utstyr er vurdert. Resultatene er ikke entydige i forhold til metodevalg og strategi, men generelt kom det fram at tiltak mot groe utgjorde 2 til 4 % av kostnadene for å få fram 1 kg laks.

Datagrunnlaget til ?Kostnadsanalyse av ulike begroingshindrende strategier? stammer fra intervjuer gjort i 2004 med ulike selskaper innen lakseoppdrett. Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at midler anvendt til ulike anti-groe tiltak og strategier varierte fra selskap til selskap. Andelen av produksjonskostnadene knyttet til å holde nøtene fri for groe varierte mye og kunne ligge på fra 0,10 kr til 0,70 kr pr kg produsert fisk. For å hindre begroing valgte mange oppdrettere å benytte seg av den tradisjonelle og etablerte metoden; anti-groe impregnerte nøter og/eller vask av nøter. Andre oppdrettere la seg på en strategi med hyppig skift av nøter som ikke var anti-groe behandlet. Med tekniske løsninger tilpasset hyppig not-skift og med utskifting av nøter mens de ennå er lite grodd, viste seg at denne strategien var konkurransedyktig med den tradisjonelle. Dette er lovende resultater sett i forhold til å redusere bruken av kobber i notimpregnering. I analysen kom det også fram at enkelte selskap vil sannsynligvis kunne senke produksjonskostnadene ved å endre strategi. Analysen er utført ved SINTEF fiskeri og havbruk etter initiativ fra FHL Havbruk i forbindelse med deres arbeid for å minske bruken av kobberholdig impregnering samt redusere kostnadene knyttet til anti-groe bekjempelse. Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har finansiert analysen gjennom prosjektet "Alternative begroingshindrende strategier for havbruksnæringen". Kostnadsanalysen er lagt ved til prosjektets hjemmeside og kan lastes ned derfra ved å følge direkte lenke Linken er dessverre fjernetherLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up