Til innholdet

22.10.2013

Næringens forskningsmidler gir resultater

I sitt fjerde år har FHF en økende prosjektportefølje og resultatene av fondets aktiviteter blir bare mer og mer synlig. Under Nor Fishing 2004 ble en rekke nyvinninger og produkter presentert og mange av disse har blitt finansiert og utviklet gjennom FHF.

Nor-Fishings innovasjonspris gikk til Delitek AS for den automatiske linehaleren. Utviklingen av linehaleren ble finansiert gjennom FHF/Innovasjon Norge og dokumentert av Fiskeriforskning.

Linehaleren gir en betydelig bedre kvalitet på råstoffet og et mer etisk linefiske. Bacco Tag, som også var nominert til prisen, er òg finansiert gjennom FHF. Bacco Tag er et merke- og sporbarhetssystem for klippfisk, saltfisk og fileter med skinn. FHF er godt fornøyd med at 2 av 3 nominerte prosjekter til innovasjonsprisen var FHF-prosjekter. Et annet prosjekt som fikk stor oppmerksomhet er utviklingen av en slepepose for frakting av levende fisk i høy hastighet.

Firmaet BARGO i Tromsø har sammen med Fiskeriforskning utført en rekke tester av produktet og slepeposen er nå i kommersiell produksjon. NIFES presenterte sin webløsning for overvåkning av nivåer av fremmedstoffer i sjømat. Overvåkingen startet i 1994 som et tiltak i forbindelse med det økte fokuset på mattrygghet i markedene. De siste årene har FHF vært en pådriver i å tilgjengeliggjøre disse dataene for markedet og kundene. På Havforskingsinstituttet sin stand var et av hovedtemaene utviklingen av en ny generasjon torsketrål. Uttesting har vist at trålen er mer skånsom mot miljøet og kan gi en mer kostnadseffektiv fangst.

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk og Havforskningsinstituttet. Maritech presenterte sammen med Marel det nye beinplukkesystemet som har blitt utviklet gjennom finansiering av FHF og Innovasjon Norge. Testrapporter viser at 70 % av filetene er helt beinfrie og denne nye teknologien vil åpne for utvikling av nye produkter. Beinplukke-systemet er i kommersielt salg og det er lagt tilrette for at norsk industri skal få tilgang til denne teknologien. Hos Nordic Supply ble nakkeblodfjerneren presentert, som er et resultat av FHFs aktiviteter gjennom Bacalao Forum.

Den er godt mottatt av næringen og det er allerede solgt 9 maskiner. FHF er svært godt fornøyd med å se at det kommer konkrete resultater ut av fondets virksomhet og den viktigste grunnen til dette er at næringen selv deltar aktivt.

FHF legger vekt på at planlegging og strategiprosesser skjer i en løpende dialog med næringen nettopp for å sikre at satsningene skal gi næringsrettet forskning og utvikling.

keyboard_arrow_up