Til innholdet

22.10.2013

Norsk laks skaper 18.000 arbeidsplasser i EU

Rapporten "Ringvirkninger av norsk laks i EU" ble presentert i Brussel i går og viser at norsk laks bidrar til nærmere 18.000 arbeidsplasser i EU. Undersøkelsen er utført på oppdrag av Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er finansiert av FHF.

Nærmere 18 000 fulltidsjobber i europeisk lakseforedlingsindustri og tilknyttede næringer er avhengige av norsk laks. Dette utgjør langt over halvparten av det totale antall heltidsjobber i lakseforedlingsindustrien i EU. Medregnet deltidsjobber bidrar norsk laks til nærmere 25 000 sysselsatte i europeisk lakseforedling Analysen er gjennomført i land som er svært avhengig av norsk laks til sin foredlingsindustri. Dette gjelder Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Polen og Estland.

Undersøkelsen er basert på informasjon fra offentlig statistikk fra 2003, studier av foredlingsindustrien og intervjuer med næringen i det enkelte EU-land. Undersøkelsen er utført av SINTEF og Forskningsstiftelsen FAFO og blir nå oversendt EU Kommisjonen.

keyboard_arrow_up