Til innholdet

22.10.2013

Ny giv for kvalkjøtt

Kvalkjøtt er i dag et marginalt produkt og møter mange av de samme utfordingene som andre nisjeprodukter innen matvareproduksjonen. I en ny rapport er det skissert en rekke tiltak som igjen kan gjøre kvalkjøtt til en populær rett på norske middagsbord.

Fiskeriforskning har fungert som sekretariat for en bredt sammensatt referansegruppe som står bak rapporten og prosjektet har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Les omtale av prosjektet på Fiskeriforskning sine internettsider Linken er dessverre fjernetHERLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up