Til innholdet
Fotokreditt: DNV

01.12.2021
Maja Bævre-Jensen

Fiskeri

Ny håndbok om korrosjon i fiskebåter

De vanligste årsakene til korrosjon er feil materialvalg, uheldig design og feil på katodisk beskyttelse.

Prosjekt:
901578
Del artikkel

Det har de siste årene vært en økning i tilfeller av korrosjon på fiskebåter, og nye båter har vært mer utsatt en eldre båter. Korrosjon fører til høye vedlikeholds- og operasjonelle kostnader. For å kunne forebygge og forhindre korrosjon så må årsakssammenhengene forstås. Derfor initierte FHF dette prosjektet «Dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy» i 2019 som har vært ledet av Sintef Industri, i samarbeid med DNV. Industrien har også bidratt inn i prosjektet. Målsettingen har vært å identifisere ulike former for korrosjon på fiskefartøy, kartlegge årsakene og foreslå tiltak for å unngå/redusere korrosjon både på nybygg og gjennom utbedringer og periodisk vedlikehold på eksisterende fartøy.

Laget et enkelt oppslagsverk

Prosjektet har vist at korrosjon ofte skyldes en sammenblanding av ulike typer materialer. En typisk feil er sammenkobling av karbonstål med rustfritt stål eller kobberholdig materiale som fører til galvanisk korrosjon. Utstyr i rustfritt stål som står montert på innvendig fabrikkdekk i malt karbonstål har ofte ført til problemer.

Resultater fra prosjektet foreslår at konstruksjon av fabrikkdekk i rustfritt stål kan forhindre galvanisk korrosjon. Dette underbygges av tester gjort i MS Geir der fabrikkdekket er bygget i rustfritt stål, og etter ett år var det ingen tegn til korrosjon i fartøyet. Fabrikkdekk i karbonstål kan brukes, men i så fall må arealet av rustfritt stål som kan bli stående under vann reduseres til et minimum. Dette kan gjøres ved å redusere antall koblingspunkt mellom dekk og utstyr i rustfritt stål, samt bytte doblingsplater fra rustfritt til karbonstål. I tillegg til at dekket males som vanlig, bør nederste del av de rustfrie utstyrsbena males.

I forbindelse med dette prosjektet er alle resultater samlet inn i en håndbok som kan brukes av skipstekniske konsulenter, verft og underleverandører av utsyr. I håndboka dokumenteres og kartlegges årsaker til typiske korrosjonsskader, og det gis anbefalinger for å unngå korrosjon på fiskefartøy. Håndboka inneholder også en oppsummering av forskrifter/krav til fiskefartøy, en kort innføring i typiske korrosjonsformer som båter og andre konstruksjoner til havs utsettes for, samt en beskrivelse av måter som benyttes for å beskytte mot korrosjon.

Håndboken kan lastes ned her. Den kan også bestilles i trykket format direkte fra Sintef Ocean (astrid.bjorgum@sintef.no).

Les mer om resultatene i artikkel publisert i Fiskeribladet 21. november i år «-Problemer med korrosjon på fiskefartøy kan løses»

 

 

keyboard_arrow_up