Til innholdet

26.10.2016

Havbruk

Ny kunnskap om teknologi- og serviceleverandørene til hele sjømatnæringen

FHF har årlig finansiert en verdiskapingsanalyse som viser næringens betydning for nasjonen Norge. Leverandørene til sjømatnæringen blir stadig viktigere og tidligere verdiskapingsanalyser viser at sysselsettingen og verdiskapingen i leverandørleddet øker år for år. På bakgrunn av dette identifiserer FHF nå et behov for oppfølging av den nasjonale verdiskapingsanalysen.

Del artikkel

Det nye prosjektet skal kartlegge de direkte og indirekte ringvirkningene av næringen som skapes hos teknologi-, service- og fôrleverandørene. Teknologi - og serviceleverandører blir mer og mer spesialiserte og det etableres fortløpende nye selskaper. Behovet for en kartlegging av de norske teknologi-og serviceleverandørene til sjømatnæringen i Norge er stort. Prosjektet vil synliggjøre trender i sjømatnæringens utvikling som vil ha betydning for leverandører og se på områder i Norge som har særskilt styrke sammenlignet med øvrige konkurrenter.

Denne oppfølgingen av verdiskapingsanalysen vil kunne gi leverandører, organisasjoner og myndigheter nyttig kunnskap som basis for strategivalg og tilrettelegging, sier Berit A Hanssen, fagsjef i FHF.

For å lese mer og følge dette prosjektet se her:
Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen

 

keyboard_arrow_up